Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části komunikace v ul. Živcových na parc.č. 2694/1 v k.ú Stodůlky

Od: 09. 01. 2024 Do: 24. 01. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-01894/2024 Mart.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení