Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části poz. parc.č. 1236/140,177, 1456/1, 30, 31, 33,34, 36, 2229/2, 2242/1, v k.ú Stodůlky

Od: 17. 10. 2022 Do: 02. 11. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-51930/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení