Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části poz. parc.č. 2131/98, 2131/107, 2131/110, 2131/112, 2131/118, 2131/127 v k.ú Stodůlky

Od: 05. 08. 2022 Do: 21. 08. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-38602/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení