Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části poz. parc.č. 2273/7-8,2274/7-5, 2403/4, 2586/3, 2653, 2654/17, 2654/40 v k.ú Stodůlky

Od: 31. 05. 2024 Do: 17. 06. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-34000/2024 Ole.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení