Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků par. č. 2336/6 a 2341/1 v k.ú. Stodůlky

Od: 25. 03. 2022 Do: 10. 04. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-15556/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení