Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 1041/1 a parc. č. 2216/2 v k.ú Stodůlky

Od: 12. 01. 2023 Do: 27. 01. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-03228/2023 Sch.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení