Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 1534 v k.ú Jinonice

Od: 15. 03. 2024 Do: 02. 04. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-17128/2024 Sch.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení