Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 155/25 a parc. č. 160/13 v k.ú Stodůlky

Od: 21. 06. 2024 Do: 08. 07. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-38534/2024 Mart.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení