Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 160/13, 160/115, 160/29, 160/24, 162/72 v k.ú Stodůlky

Od: 02. 07. 2024 Do: 19. 07. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-41013/2024 Mart.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení