Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem částí pozemků parc.č. 2020 a 2022 v k.ú Jinonice

Od: 03. 06. 2024 Do: 19. 06. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-34295/2024 Jav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení