Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 2131/107, 2131/108 a 2331/111 v k.ú Stodůlky

Od: 06. 10. 2022 Do: 22. 10. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-49707/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení