Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc. č. 2131/107 a parc. č. 2131/108 a parc. č. 2131/111 v k.ú. Stodůlky

Od: 16. 09. 2022 Do: 02. 10. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-45740/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení