Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2131/128 v k.ú Stodůlky

Od: 16. 03. 2023 Do: 02. 04. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-20247/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení