Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č.2142/314 v k.ú. Stodůlky

Od: 30. 06. 2023 Do: 16. 07. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-42500/2023 sch
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení