Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc. č. 2201 a parc. č. 2704/1 v k.ú Stodůlky

Od: 21. 09. 2022 Do: 06. 10. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-46827/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení