Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2208/1 v k.ú Stodůlky

Od: 10. 10. 2023 Do: 26. 10. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-62798/2023 Ros.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení