Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2209 v k.ú Stodůlky

Od: 26. 05. 2022 Do: 11. 06. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-26438/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení