Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky

Od: 06. 03. 2023 Do: 22. 03. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-17246/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení