Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky

Od: 13. 09. 2023 Do: 29. 09. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-57137/2023 VAV
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení