Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2235/1 a parc. č. 2244 v k.ú Stodůlky

Od: 16. 11. 2022 Do: 01. 12. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-58506/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení