Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 2245/3, 2246/21, 2106/1 a 2107/1 v k.ú Stodůlky

Od: 17. 05. 2023 Do: 04. 06. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-32742/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení