Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc. č. 2245/3 a parc. č. 2246/21 v k.ú Stodůlky

Od: 01. 11. 2023 Do: 17. 11. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-67501/2023 Mar.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení