Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 2318/1 a parc.č. 2341/1 v k.ú. Stodůlky

Od: 01. 07. 2022 Do: 16. 07. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-33056/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení