Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2341/1 v k.ú Stodůlky

Od: 05. 04. 2024 Do: 22. 04. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-21730/2024 Mes.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení