Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 2342/100, 2342/199, 2342/314-316 v k.ú Stodůlky

Od: 23. 03. 2023 Do: 08. 04. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-21988/2023
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení