Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc. č. 2342/289, 2342/291-293, 2347/467, 2342/555, 2342/676 v k.ú Stodůlky

Od: 02. 02. 2024 Do: 19. 02. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-07764/2024 Sch.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení