Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 2342/291, 2342/467 a 2342/555 v k.ú Stodůlky

Od: 02. 11. 2023 Do: 18. 11. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-68154/2023 Sch.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení