Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemku parc. č. 2342/316 a parc. č. 2342/317 v k.ú Stodůlky

Od: 09. 02. 2024 Do: 25. 02. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-09429/2024 Moš.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení