Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc. č. 2342/484 a parc. č. 2342/485 v k.ú Stodůlky

Od: 24. 08. 2023 Do: 09. 09. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-53178/2023 Sch.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení