Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části pozemků parc.č. 2909/1 v k.ú. Stodůlky

Od: 17. 04. 2024 Do: 03. 05. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-24469/2024
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení