Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem části stavby komunikace na pozemku parc.č. 2173/6 v k.ú Stodůlky

Od: 10. 07. 2024 Do: 12. 07. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-42797/2024 Jav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení