Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem parc. č. 2342/292, 293, 296, 676 v k.ú. Stodůlky

Od: 20. 07. 2023 Do: 05. 08. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-46792/2023 sch
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení