Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem pozemků parc.č. 2342/733 a 2342/794 v k.ú. Stodůlky

Od: 30. 08. 2023 Do: 15. 09. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-54421/2023 Sch.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení