Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Propachtování pozemků parc.č. 581/21, 581/23, 581/44 a 581/45 v k.ú. Třebonice

Od: 22. 08. 2023 Do: 07. 09. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-52410/2023 Vav.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení