Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Propachtování pozemků v k.ú. Řeporyje

Od: 21. 07. 2022 Do: 06. 08. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-35814/2022 vš
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení