Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce, Hostinského 1533, Praha 5

Od: 11. 01. 2023 Do: 28. 01. 2023
Všeobecné informace
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-02973/2023 Ko NP
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení