Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna pozemků

Od: 24. 05. 2023 Do: 10. 06. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-33904/2023 Mes.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení