Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna pozemků

Od: 23. 01. 2024 Do: 07. 02. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-04873/2024 Mes.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení