Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření budoucí kupní smlouvy – par. č. 2173/34 a 2173/35

Od: 07. 05. 2024 Do: 09. 05. 2024
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-28613/2024 NAJA
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení