Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce na vypůjčení části pozemku parc.č. 151/51 v k.ú. Stodůlky

Od: 10. 11. 2023 Do: 28. 11. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-69711/2023 Mes.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení