Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č.1 na pozemky parc. č. 264/1, 268/3, 277/7, 278/1, 279/1 a 2192/1 v k.ú. Stodůlky

Od: 19. 09. 2023 Do: 05. 10. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-58406/2023 Vav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení