Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č.1 parc. č. 244/7, 264/1, 268/3, 277/7, 278/1, 279/1, 2192/1, 2192/19 v k.ú. Stod.

Od: 10. 10. 2023 Do: 26. 10. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-62337/2023 Mes.
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení