Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č.3 prodloužení pachtovní smlouvy

Od: 09. 08. 2023 Do: 25. 08. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-50411/2023 Vav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení