Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce

Od: 04. 10. 2023 Do: 21. 10. 2023
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-61520/2023 Jav
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení