Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě

Od: 07. 09. 2022 Do: 23. 09. 2022
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
Odbor majetkový, bytový a investiční
Značka: P13-43956/2022
Původce: Městská část Praha 13
Adresát: Městská část Praha 13
Stav: Městská část Praha 13

Dokumenty ke stažení