Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška 2796239/24/2000-11530-805747-daň z nemovitých věcí 2024-hromadný předpisný seznam

Od: 10. 04. 2024 Do: 10. 05. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 2796239/24/2000-11530-805747
Původce: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043
Adresát: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043
Stav: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043

Dokumenty ke stažení