Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška 3455311/23/2000-11530-108973-hromadný předpisný seznam-daň z nemovitých věcí

Od: 24. 04. 2023 Do: 24. 05. 2023
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 3455311/23/2000-11530-108973
Původce: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043
Adresát: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043
Stav: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043

Dokumenty ke stažení