Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam č.j. 3544812/24/2000-11530-805747 daň z nem. věcí 2024

Od: 29. 04. 2024 Do: 31. 05. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: 3544812/24/2000-11530-805747
Původce: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043
Adresát: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043
Stav: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, IČ:72080043

Dokumenty ke stažení