Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. PK/35/2023 – 29-30

Od: 13. 02. 2024 Do: 29. 02. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: MC P-RPRJ 00319/2024
Původce: Městská část Praha-Řeporyje, IČ:00241628
Adresát: Městská část Praha-Řeporyje, IČ:00241628
Stav: Městská část Praha-Řeporyje, IČ:00241628

Dokumenty ke stažení