Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j.: EO/2-12/RP4/44/24/Fa

Od: 15. 04. 2024 Do: 02. 05. 2024
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Odbor kancelář tajemníka
Značka: MCP6 132541/2024
Původce: Městská část Praha 6, IČ:00063703
Adresát: Městská část Praha 6, IČ:00063703
Stav: Městská část Praha 6, IČ:00063703

Dokumenty ke stažení